×    بستن
برنج هاشمی دشت مغان سورت شده معطر
برنج هاشمی دشت مغان سورت شده معطر
65,000 تومان3.85 %
62,500 تومان
نیم دانه صد در صد هاشمی سورت شده
نیم دانه صد در صد هاشمی سورت شده
27,500 تومان7.27 %
25,500 تومان
سر لاشه صد در صد هاشمی سورت شده
سر لاشه صد در صد هاشمی سورت شده
40,000 تومان3.75 %
38,500 تومان
برنج هاشمی تالش سورت شده بدون خرده
برنج هاشمی تالش سورت شده بدون خرده
64,000 تومان4.69 %
61,000 تومان
برنج هاشمی تالش الک کارخانه
برنج هاشمی تالش الک کارخانه
56,000 تومان3.57 %
54,000 تومان

برنج هاشمی

برنج هاشمی یکی از گونه های مرغوب و خوش پخت گیلان میباشد که شخصی به همین نام (یوسف هاشمی) آن را معرفی نمود و به علت داشتن مزایایی نسبت به بقیه برنج ها در دهه هفتاد شمسی توسط کشاورزان به کشت و تولید انبوه رسید.
برنج هاشمی بنا به محل کاشت و انتخاب بذر و نشای مرغوب و آب به موقع و کود و داروهای تقویتی و چند عامل تعیین کننده دیگر دست به دست هم داده و یک برنج اعلا با طعم و پخت عالی به ثمر مینشیند اما کمتر اتفاق می افتد که این برنج خالص مستقیما به دست مصرف کننده برسد!
برنج هاشمی به علت داشتن ساقه باریک مانع حضور کرم ساقه خوار در درون خود میشود و نیاز کمتری به سم بسیار مهلک مضر کرم ساقه خوار دارد.

 

شکل ظاهری شلتوک برنج هاشمی

برنج و شلتوک هاشمی جزو برنج های قد بلند بوده و ساقه آن بلندتر از برنج های دیگر میباشد و تعداد دانه های شلتوک بیشتری روی خوشه قرار دارد. یکی از ضعف های برنج هاشمی داشتن ساقه بلند بوده و در زمان باد یا باران زیاد و کود بیش از حد این ساقه از کمر خم شده و به تدریج روی زمین می افتد و این مسئله باعث افت کیفیت برنج میشود و هزینه زیادی برای کشاورز در زمان درو دارد.

برنج هاشمی در دو نوع سرد و گرم بوده که نوع سرد آن حدودا ده روز دیرتر از نوع گرم آن به ثمر مینشیند و درطعم و پخت کمی بهتر از نوع گرم آن میباشد.

برنج هاشمی گیالن چه گونه سرد و چه گونه گرم هم قیمت بوده اما گونه گرم آن کوتاه تر و کمی چاق تر می باشد و گونه سرد آن مرغوبتر و بلند تر و اندکی عطر آن بیشتر به مشام می رسد. برنج هاشمی سرد به علت ساقه نازک و عدم توانایی النه گزینی کرم ساقه خوار نیاز کمتری به سموم آفت کش داشته و سالمتر و ارگانیک تر است.

قد برنج هاشمی

قد برنج هاشمی معموال بین 7 و 8 میلیمتر می باشد. برنج صدری گونه بلندتر هاشمی مثل دم سیاه می باشد و چون قد بلندتری دارد آن را صدری دم سیاه می نامند ام به طور کلی نه قیمت باالی برنج مالک است و نه نام منطقه آن بلکه کیفیت برنج به عواملی مانند بذر اصالح شده، شرایط جوی، محل کاشت، آب چشمه یا چاه و یا آب رودخانه، مقدار رسیدگی کشاورز، نحوه کود دهی، زود یا دیر کاشتن، سر پا یا روی زمین خوابیده بودن محصول، تر یا خشک بودن شلتوک، نحوه خشک شدن در برنج کوبی(با دمای استاندارد یا به روش سنتی) همگی این عوامل و برخی عوامل پیش بینی نشده در کیفیت برنج هاشمی تاثیر گذار خواهد بود.

تمامی این عوامل یک طرف و بعد از اینکه برنج آماده شد آیا همان برنج خالص به دست مصرف کننده میرسد یا اینکه با نوع بی کیفیتی مخلوط می گردد. اینها مسائلی است که باید به آن توجه نمود و برنج را با ضمانت از فروشنده خریداری کنید که اگر سالم بود فروشنده با اقتدار به شما ضمانت می دهد.

خرید برنج از ما با ضمانت یک ماهه بدون قید و شرط بوده و اگر کوچکترین مشکلی در کیفیت، عطر، طعم و پخت داشته باشد برنج را فورا مرجوع کنید.